De doorstart

In de doorstart zullen de jongeren van samen een internationale vrijwilligersorganisatie van Don Bosco in Nederland vormen. Het doel is om jongeren een plek te bieden waar zij zich met begeleiding en aanmoediging kunnen ontwikkelen tot betrokken burgers. Met behulp van interculturele uitwisselingen en meeleefervaringen kunnen jongeren op een non-formele wijze leren over zichzelf en de wereld. Deze organisatie zal werken vanuit het gedachtegoed van Don Bosco, waarin aandacht is om jezelf in vrijheid te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen, samen te zijn en zin te geven aan het leven. Jongeren zullen worden aangemoedigd om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten binnen onze door jongeren gedragen organisatie en de wereld. Dit alles in de hoop en overtuiging dat zij zich zullen blijven inzetten in hun directe leefwereld.
De coördinator van de doorstart wordt Sarah Beeftink, een van de oud-vrijwilligers van SAMEN. Zij zal in 2020 met ondersteuning van de jongeren van SAMEN het nieuwe project neerzetten.