Contact opnemen?

Over een ruime maand vertrekt een speciale groepsreis naar Swaziland. Aan de reis nemen Nederlandse jongeren met ervaring in de jeugdzorg en dak- en thuisloosheid deel. Nienke vertelt over de eerste bijeenkomst van de groep en de plannen voor de reis.

groepsreis swaziland

Sanibonani!

Er staat een bijzondere SAMEN reis op de planning. Een aantal jongeren van SAMEN en een aantal jongeren van Straatvisie gaan eind april voor een uitwisseling naar jongeren op de projecten van Manzini Youth Care, Swaziland. Don Bosco Straatvisie heeft als doelstelling om de maatschappelijke participatie van dak- en thuisloze jongeren en (alleenstaande) jonge moeders en vaders te bevorderen, en hun sociaal netwerk te versterken. SAMEN deelt haar kantoor met Straatvisie in het Don Bosco huis in Amsterdam. Aan de reis nemen 6 jongeren deel die al eerder via SAMEN een reis hebben gemaakt, samen met 5 jongeren van Straatvisie gaan zij in gesprek met jongeren in Swaziland.

Eerste voorbereidingsdag

Vorige week was de eerste ontmoeting van de volledige groep in het Don Bosco huis in Amsterdam. De kennismaking, iets met dierengeluiden, die ik maar niet verder zal uitleggen, zorgde in ieder geval al voor een goede sfeer bij de start van de dag. We hebben deze eerste dag kennis gemaakt met elkaar en we hebben een quiz gedaan over de reis naar Swaziland. Erjo, de coördinator van deze reis, vertelde over zijn voorbereidingsreis en liet al mooie foto’s zien van waar we naartoe zullen gaan. De reis wordt nu steeds ‘echter’ voor ons!

voorbereiding vrijwilligerswerk

Het thema van de reis is ‘zelfstandigheid’. Wat is zelfstandigheid en wat hebben jongeren nodig om zelfstandig(er) een positie in de maatschappij te verwerven? De Nederlandse jongeren van Straatvisie en de jongeren in Manzini hebben beide te maken gehad met periodes van intensieve zorg. Wanneer deze begeleiding grotendeels weg valt is het een grote uitdaging om zelfstandig een leven op te bouwen. Wat kunnen hulpverleningsorganisaties in zowel Nederland en Swaziland (en op andere projecten) aan dit proces bijdragen? Hier hopen we aan het einde van de reis een beeld van te hebben en dit ook echt in beeld te brengen door middel van een mooi eindproduct.

Hoe zelfstandig ben je?

We hebben met elkaar besproken hoe zelfstandig we onszelf eigenlijk vinden, meteen best een persoonlijk onderwerp.  We bespraken waar wij aan denken als het gaat over zelfstandigheid. Er kwamen verschillende visies naar voren. Enerzijds heeft zelfstandigheid een praktische en financiële kant. Heb je een huis, heb je genoeg geld? Anderzijds heeft zelfstandigheid ook te maken met een meer subjectief gevoel. In hoeverre heb je het idee dat je je eigen keuzes kan en mag maken. Dat dit kan gevoel kan veranderen bleek tijdens ons gesprek. Een van de jongeren kwam na ons gesprek tot de conclusie dat hij/zij zelfstandig is dan van te voren gedacht.

Op de projecten van Manzini Youth Care in Swaziland willen we ook met de jongeren daar in workshops kijken wat zelfstandigheid inhoud en wat er nodig is om ‘zelfstandig’ de maatschappij in te gaan na je studie, of nadat je op een project hebt gewoond. We zullen alle projecten voor jongeren in Manzini Youth Care gaan bezoeken en we gaan samen met de jongeren daar creatieve en sportieve workshops doen rond het thema zelfstandigheid. Deze workshops gaan we komende tijd zelf bedenken en vorm geven.

Ineens komt de vertrekdatum dichtbij en is de voorbereiding voor onze reis in volle vaart begonnen! De afspraken bij de GGD zijn ingepland en de taken zijn verdeeld. Binnenkort hebben we nog een avond en weekend ter voorbereiding. Eind april zullen we samen vertrekken naar Swaziland!

We houden jullie op de hoogte,

Nienke