Contact opnemen?

SAMEN publiceert vandaag haar jaarverslag 2017. In het jaarverslag nemen we je mee langs de belangrijkste SAMEN gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Onze inschatting is dat je geen zin hebt om je door het hele verslag te zwoegen (hoewel dat wel heel hip is), daarom hier een samenvatting van het jaarverslag.

Consolidatie en vernieuwing

Consolidatie én vernieuwing, dat zijn de twee woorden die het beste de stappen omschrijven die SAMEN in 2017 heeft gezet. 

vrijwilligerswerk buitenland

Consolidatie

Sinds 2015 ontvangt SAMEN een subsidie van de Europese Unie, het zogeheten Erasmus+ programma. Deze subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. In 2017 ontving SAMEN de eindafrekening van zowel het 2015- als het 2016-project. Beide projecten kregen een positieve inhoudelijke en financiële beoordeling. De toekenningen geven een bevestiging van de ingeslagen weg en geven vertrouwen voor de komende jaren. Ook voor 2017 en 2018 maakt SAMEN gebruik van deze Erasmus+ subsidie.

Met het programma wordt meer focus gelegd op de bijdrage van vrijwilligers aan de projecten. Vrijwilligers zetten steeds meer in op het geven van life skills trainingen aan de straatkinderen en straatjongeren op het project. Voorbeelden hiervan zijn zichtbaar gemaakt aan de hand van best practices. Publicaties uit 2015 en 2016 laten met praktische voorbeelden zien hoe vrijwilligers, vanuit een bescheiden gastrol, een bijdrage kunnen leveren aan de projecten. De publicaties zijn een informatie- en inspiratiebron voor nieuwe vrijwilligers.  Ook tijdens de jaarlijkse groepsreizen is de focus meer komen te liggen op informele uitwisseling tussen Nederlandse deelnemers, deelnemers van het project en doelgroep op het project.

Het in 2016 hernieuwde handboek voor de begeleiding van nieuwe jongeren is inmiddels bekend bij alle SAMEN-vrijwilligers. Ook de hernieuwde SAMENwerkingsovereenkomst en trainingsmethodieken uit eerdere jaren zijn ingebed in het ‘SAMEN-traject’. In 2017 hebben we hierin, naast enkele kleine aanpassingen, geen grote veranderingen aangebracht. Het is fijn om te merken dat we in 2017 hebben kunnen voortbouwen op de ervaringen van de afgelopen jaren en deze hebben kunnen consolideren.

Vernieuwen

De grootste verandering in 2017 was de lancering van de nieuwe website in juni. Naast een verfrissing van de uitstraling hebben we de website ook kwalitatief verbeterd. Er is meer focus op bewustwording over verantwoord vrijwilligerswerk, meer ruimte voor ervaringen van oud-vrijwilligers en we maken kosten en verwachtingen beter inzichtelijk. In februari 2018 hebben we, na een kleine vertraging, ook het platform Lezen – Kijken – Doen gelanceerd. Hierop staan o.a. boek-, film- en museumtips waarmee vrijwilligers zichzelf beter kunnen voorbereiden op hun reis. De groepsreis van 2017 ging voor het eerst naar Zimbabwe, naar onze nieuwe projectpartner ‘Young Africa’. Hierbij was er, naast het meedraaien op de projecten en uitwisseling, ook tijd vrijgemaakt voor praktische inzet. Na een maand gezamenlijk klussen en verven opende de groep een vernieuwd hostel voor de meiden van het Chitungwiza project.

voorbereding vrijwilligerswerk buitenland
vrijwilligerswerk ecuador
 

SAMEN in Nederland

Naast de voorbereiding en begeleiding van de jongeren naar de partnerprojecten organiseerde SAMEN ook diverse activiteiten in Nederland. Op verzoek van studievereniging VSPVU werd in januari een workshop over straatkinderen en hechting georganiseerd en in april organiseerde SAMEN een grote inzameling op Koningsdag. In oktober organiseerde SAMEN een avond over zwerfjongeren in Nederland op de Amsterdamse wallen, ook gaven alle vrijwilligers bij thuiskomst presentaties in de eigen omgeving. Met deze activiteiten probeert SAMEN een bredere doelgroep bekend te maken met problematiek van armoede en uitsluiting, dichtbij en ver weg.

Op naar 2018

Tot slot heeft SAMEN ook een aantal stappen gezet voor nieuwe activiteiten in 2018. Zo wordt er in mei 2018 een speciale uitwisseling georganiseerd tussen (ex-)straatjongeren uit Nederland en Swaziland. Ook willen we na de consolidatie in 2017 weer een aantal verbeteringen aanbrengen in onze training en begeleiding.

Onze hele jaarverslag lees je hier