SAMEN: onderdeel van Don Bosco

SAMEN – jongeren en straatkinderen is onderdeel van de wereldwijde Don Bosco organisatie. Don Bosco zet zich in 130 landen in voor jeugd en jongeren. Vaak zijn dit die jongeren die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Don Bosco werkt op een manier die zijn oorsprong vindt bij Giovanni Bosco, een priester die leefde in Turijn, die zich inzette voor jongeren. Hij deed dit op een nieuwe, revolutionaire manier die ook nu nog wordt gevolgd door alle projecten wereldwijd.

De persoon Don Bosco

Don Bosco vrijwilligerswerk SAMEN katholiek buitenland

Giovanni Bosco werd op 16 augustus 1815 geboren in een dorpje in de buurt van Turijn. Hij werd geboren in een roerige tijd in Italië. De arbeidsomstandigheden en de lonen waren slecht en in de steden was er een hoge werkloosheid. Veel jonge jongens zwierven zonder familie en onderdak op straat.

Don Bosco, priester gewijd in 1841, trok zich het lot aan van deze straatkinderen. Hij zocht ze op. Ook nodigde hij hen uit met hem de enige vrije dag, de zondag, door te brengen met spel en geloofsonderricht, muziek en zang. Hij maakte met hun bazen contracten over werktijden, redelijk loon, vrije tijd en goede verzorging. Helaas riep elke oplossing weer andere problemen op. De jongens konden niet lezen of schrijven en kenden geen vak. Daarom begon hij een ambachtsschool in de avonduren. Jongens die geen dak boven het hoofd hadden bezorgde hij een thuis. In het begin deed hij alles zelf. Soms werd hij geholpen door vrijwilligers.

Salesianen van Don Bosco

Toen het werk een redelijk vaste basis had gevonden wilden enkele jongens bij Don Bosco blijven. Met hen stichtte Don Bosco toen een nieuwe kloosterorde (congregatie). Later werd dit de salesianen van Don Bosco genoemd. Er was behoefte een soortgelijk werk te beginnen voor meisjes. Daarom stichtte hij de zusters van Don Bosco. Daarnaast ontstond een derde groep: de medewerkers. Zij werken vanuit inspiratie van Don Bosco zonder de kloostergeloften af te leggen.

Het preventief pedagogisch systeem
Don Bosco ontwikkelde het preventief pedagogisch systeem. Dat gaat uit van het principe dat voorkomen beter is dan genezen. Deze werkwijze hanteert verschillende principes. Wat je op elk project zal tegenkomen is een huiselijke sfeer. Aanwezigheid in een veilige omgeving is de eerste stap om er te kunnen zijn voor de kinderen en jongeren. Hierbij moet er een basis zijn van vertrouwen, waarin kinderen en jongeren de ruimte krijgen grenzen te verleggen en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Binnen dat vertrouwen kun je contact maken met de jongeren middels dialoog, waarbij belangrijk is dat iedereen serieus genomen wordt en op een gelijkwaardige manier wordt behandeld. De jongeren hebben vaak een zetje nodig in de goede richting. Don Bosco stimuleerde de jongeren hun eigen mogelijkheden te ontdekken en zich te ontwikkelen.
don bosco huisje

Don Bosco in 2017

200 jaar naar na zijn geboorte zijn er nog steeds veel priesters, zusters en medewerkers die werken vanuit de inspiratie van Don Bosco. In 130 landen zetten zij zich in voor jeugd en jongeren, vaak voor jongeren met minder mogelijkheden. Je kan hierbij denken aan projecten voor straatkinderen, (technische) scholen, buurthuizen en jeugdcentrums. Op de projecten is veel aandacht voor spel, creativiteit, toneel, zang, muziek en dans. Typerend is dat oudere jongeren de kinderen helpen, met hen optrekken en verantwoordelijkheden op zich nemen. Over de hele wereld kom je in huizen van Don Bosco deze elementen tegen.

7 handige weetjes over Don Bosco
Met deze informatie weet je alles wat je moet weten om naar een Don Bosco project te gaan.

Don Bosco en SAMEN

SAMEN is onderdeel van Don Bosco. Hierdoor hebben wij toegang tot een groot netwerk van Don Bosco projecten. Of het nu in Bolivia, Kenia of India is, de projecten voor straatkinderen werken op een vergelijkbare manier.

Wij hebben ons kantoor in het Don Bosco huis in Amsterdam. Hier heeft ook Don Bosco Straatvisie haar kantoor, zij werken met dak- en thuisloze jongeren in Amsterdam. Tegelijkertijd is het ook een woonhuis waar vier Salesianen van Don Bosco wonen. Zij zorgen voor de gastvrijheid voor de projecten, internationale gasten en jongeren in huis. Don Bosco en SAMEN staan open voor iedereen; je hoeft dus niet gelovig te zijn om via ons weg te gaan. Omdat je op een Don Bosco project gaat werken is het wel handig dat je voor je vertrekt iets weet over de werkwijze van Don Bosco en respect hebt voor de mensen waar je te gast bent.