Contact opnemen?

SAMEN: meer dan 30 jaar ervaring

'SAMEN - jongeren en straatkinderen' is een stichting die Nederlandse jongeren tussen de 18 en 30 jaar in contact brengt met projecten die zich inzetten voor straatkinderen en straatjongeren. SAMEN is in 1984 opgericht door Harrie Kanters en heeft sindsdien meer dan 1000 jongeren in contact gebracht met projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. SAMEN heeft veel expertise opgebouwd in het voorbereiden en begeleiden van jongeren en het koppelen van jongeren aan projecten. De activiteiten van SAMEN worden georganiseerd door één programmacoördinator en een groep van jonge vrijwilligers die zelf allemaal naar een project zijn geweest of een achtergrond hebben binnen internationale samenwerking.

Visie

SAMEN biedt Nederlandse jongeren een meeleefervaring met kinderen en jongeren die zijn opgegroeid in situaties van armoede en uitsluiting. Ze maken kennis met projecten die zich voor deze groep inzetten en ervaren het leven in een voor hen vreemde samenleving. SAMEN werkt vanuit het gedachtegoed van Don Bosco. Dat richt zich op vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en zingeving van jongeren. SAMEN bestaat zowel voor als door jongeren; in al haar activiteiten wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven aan de capaciteiten van haar vrijwilligers.

Missie

SAMEN ziet een jongere generatie die leeft vanuit een open en betrokken houding naar de wereld om zich heen. Een houding die uitgaat van verbondenheid met het lot van de ander, in het bijzonder van hen die blootstaan aan situaties van armoede en uitsluiting. Een houding waarin diversiteit op waarde wordt geschat en respect wordt getoond voor denkbeelden van anderen. Jongeren hebben het zelfvertrouwen om niet weg te kijken bij onrecht, maar binnen de eigen mogelijkheden verantwoordelijkheid te nemen en eigen initiatief te ontplooien.

Het kernteam

Het kernteam van SAMEN komt maandelijks bij elkaar, organiseert en evalueert de activiteiten en geeft het beleid van SAMEN vorm. Het kernteam beoordeelt ook alle aanmeldformulieren. Het team bestaat uit: Fenny Postma (voorzitter), Jan-Gert Zevenbergen (penningmeester), Famke Swinkels, Fanny van der Vooren, Sanne Rijpkema, Sarah Beeftink, Florine Stauttener en Lianne van Dijk.

 
 
 
 

Coördinator

 

De eerste keer dat je contact opneemt met SAMEN heb je waarschijnlijk contact met Remi Goossens, de programma coördinator.

remi goossens

Mijn naam is Remi Goossens. Zo reislustig als ik ook ben, ik zit nu voornamelijk op kantoor in Amsterdam. In samenwerking met het kernteam van SAMEN en ongeveer 40 andere vrijwilligers zorgen wij voor een goede voorbereiding en begeleiding van de jongeren die via ons naar het buitenland gaan. Ik wens je veel succes met je reisplannen en wie weet tot snel

Stichting Don Bosco Amsterdam

Don Bosco

Het project SAMEN is onderdeel van Stichting Don Bosco Amsterdam. De stichting fasciliteert vrijwilligerswerk voor en door jongeren. SAMEN richt zich dit op projecten wereldwijd. Straatvisie, het tweede project van Stichting Don Bosco Amsterdam, richt zich op vrijwilligers die werken met dak- en thuisloze jongeren in Amsterdam. Het bestuur van Don Bosco Amsterdam vergadert zes keer per jaar. Het bestuur controleert de inhoudelijke en financiële voortgang van beide projecten. Stichting Don Bosco Amsterdam maakt onderdeel uit van de wereldwijde organisatie van Don Bosco.

Giften voor straatkinderen

ANBI

Stichting Don Bosco Amsterdam is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Hierdoor kunnen giften voor de projectpartners worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Giften voor de straatkinderenprojecten kunnen worden overgemaakt op naar:

Stichting Don Bosco Amsterdam inzake SAMEN
Rekeningnummer: NL71 INGB 0004 5357 23
Gelieve o.v.v. gewenste bestemming