Contact opnemen?

Vandaag is het paarse vrijdag. Op veel middelbare scholen lopen leerlingen in paarse kleding. Hiermee zijn zij solidair met lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en jongeren met een intersekse conditie. Ook bij SAMEN hebben we iets paars aangetrokken.

paarse vrijdag

LHBTI op de projecten

In veel landen waar je via SAMEN naartoe kan is homoseksualiteit niet bespreekbaar. In Zimbabwe, India  en Kenia is homoseksualiteit verboden. In Bolivia en Ecuador is homoseksualiteit wel legaal maar wordt het niet algemeen geaccepteerd. Als Nederlander moet je jammer genoeg opletten hoe je over deze onderwerpen spreekt. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in reisadviezen in die gevallen meestal: "Houdt rekening met de manier waarop u zich opstelt en uit". In sommige gevallen kan je wanneer je mensen wat beter kent best over deze onderwerpen spreken. Zo sprak ik in Kenia met een aantal jongeren over mijn homoseksuele huisgenoot. Ze vonden het maar raar, maar we konden er wel open over praten.

LHBTI en zwerfjongeren in Nederland

Gelukkig is de situatie in Nederland een stuk beter, toch is er hier ook nog verbetering mogelijk. De gemeente Amsterdam gaat een onderzoek doen naar de problematiek van Nederlandse LHBTI-jongeren die dak- en thuisloos zijn. Aan het onderzoek doen ook jongeren mee die voorheen zelf dak- en thuisloos waren. Sommige van hen zijn ook verbonden aan Don Bosco Straatvisie.

De gemeente schrijft over het onderzoek:

"Uit onderzoek blijkt dat LHBTI-jongeren vaker kampen met middelengebruik en psychische problemen. Bekend is dat dergelijke problemen bijdragen aan het dak- en thuisloosheid. Steun van hun eigen sociale netwerken (familie, vrienden) kan helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Maar voor dak- en thuisloze LHBTI-jongeren is dat sociale netwerk meestal beperkt in omvang. Doel van het onderzoek door Movisie is te onderzoeken wat ervoor nodig is om LHBTI-jongeren goed te ondersteunen en te voorkomen dat zij dak- en thuisloos worden.

De voormalig dak- en thuisloze onderzoekers worden als medeonderzoeker ingezet omdat zij goed kunnen aansluiten op de belevingswereld van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. Dit verbetert de kwaliteit van het onderzoek. De jonge onderzoekers doen zo werkervaring op en krijgen een certificaat voor de opleiding tot interviewer.

Wethouder Jeugd Simone Kukenheim: “Dakloos zijn wens je niemand toe. Met dit onderzoek hopen we antwoorden te krijgen op de vraag hoe LHBTI-jongeren het beste ondersteund kunnen worden door jeugdhulpprofessionals zodat zij hun leven op de rit krijgen.”